Orderverstrekking

Bij TTL Dieren wordt gebruik gemaakt van ‘Qbridge’. Deze tandtechnische automatiseringssoftware maakt het mogelijk de opdrachtformulieren digitaal naar het laboratorium te sturen. Deze opdrachtformulieren beschikken over de mogelijkheid digitale foto’s, notities, memo’s en andere digitale bestanden te koppelen, zodat de gegevens compleet naar het laboratorium worden verstrekt en er geen gegevens verloren gaan of onleesbaar zijn. De digitale orderverstrekking is een belangrijke bijdrage voor een goede communicatie tussen tandarts en laboratorium.

Voordelen digitale orderverstrekking:

  • Duidelijk overzicht van bestelde tandtechnische producten en retourdata
  • Het zoekraken of overschrijven van patiëntengegevens is verleden tijd. Alles staat in een centraal opgeslagen database
  • Opmerkingen en aantekeningen zijn leesbaar en staan direct op de juiste plek
  • Foto's kunnen eenvoudig worden toegevoegd en zijn altijd bij de opdracht aanwezig
  • Certificaatgegevens zijn aan de opdracht gekoppeld en zijn eenvoudig terug te vinden
  • Nota's zijn digitaal uitwisselbaar